Norsk forsterkning

Norsk forsterkning er faget for deg som har et annet morsmål enn norsk. I dette faget får du mulighet til å jobbe ekstra med de områdene av norsk muntlig og skriftlig som du trenger.
I faget bruker vi varierte arbeidsmåter som prosjekter, gruppearbeid, individuelt arbeid og diskusjoner.
En time i uken brukes til lekser etter behov. Faget har ikke karakter.

 

Norsk forsterkning: lærereKari Morthov Trønnes og Gerd Thorin.