Hovedseksjon

Nærmiljøskole-koordinator

Kontakt
Nærmiljøskolekoordinatoren på skolen din er Kristine Hovland og kan treffes hver onsdag på skolen 08.30-15.00

   kristine.jpeg

Telefon: 969 45 820 
E-post: kristine.hovland@bgr.oslo.kommune.no
Nærmiljøskole koordinatoren sitter i møterommet i administrasjonen
Hva gjør Nærmiljøskolekoordinatoren på skolen?
Nærmiljøskolekoordinatoren jobber med koordinering og systematisering av samarbeide mellom bydel, skole og nærmiljø. Nærmiljøskolekoordinatoren ønsker å ta kontakt med og bli kontaktet av foresatte og frivillige krefter i nærmiljøet som ønsker å bidra til at vi får enda bedre nærmiljøskoler i Bydel Grorud.
Du kan møte Nærmiljøskolekoordinatoren på skolene i skoleområdet ditt, Nordtvet skole, Grorud skole og Groruddalen skole.
Eksempler på hvor Nærmiljøskolekoordinatoren bidra og koordinerer

·         Etablere og koordinere oppstart av fritidsaktiviteter via nærmiljøet for elever før og etter skoletid

·         Engasjere FAU og foresatte utenom FAU (for eksempel foreldrekafeer) 

·         Tilby eller utarbeide systemer for å følge opp elevene i overgangen til videregående skole

·         Idéoverføring mellom skoler og skoleområder: for eksempel hvordan man bygger opp et bra nærmiljøteam og rutiner for å sikre fremmøte på skolen

·         Etablering av frokostordning

·         Bidra til demokratifremmende aktiviteter. Det kan være ungdomskonferansen og bidra til elevrådsarbeidet

Barnevernskonsulent i skole

Kontakt

Barnevernskonsulenten på din skole er Natalie Abrahams Martinsen og kan treffes hver onsdag på skolen i tidsrommet 08.30-15.30.
Telefon: 97528586
E-post: natalie.martinsen@bgr.oslo.kommune.no
Barnevernskonsulenten sitter i miljørommet til miljøterapeutene

Hva gjør barnevernskonsulenten på skolen?

Barnevernkonsulenten skal være en brobygger mellom elever, foreldre-, skole og andre offentlige tjenester i kommunen/bydelen, for å sikre at stadig flere barn og familier opplever å få rett hjelp til rett tid.
Barnevernkonsulenten deltar på skolens foreldremøter og presentere seg for både foreldre og elever i starten av skoleåret. Barnevernkonsulenten er også kontaktperson for de barnehagene som sokner til Groruddalen skole, tilgjengelig for råd og veiledning. Du kan møte barnevernskonsulenten på skolene i skoleområdet ditt, Nordtvet skole, Grorud skole og Groruddalen skole.
Eksempler på hva kan barnevernkonsulenten i skolen hjelpe til med

·         Hva slags hjelp og støtte man barn og foreldre kan søke om og ha rett på i bydelen og kommunen.

·         Informasjon, råd og veiledning dersom du eller noen du kjenner er i en vanskelig livssituasjon og ønsker hjelp.

·         Å etablere kontakt med en hjelpeinstans, eller ønsker hjelp til å formulere eller sende en søknad, henvisning eller klage.

·         Hjelp til å komme i kontakt med Forebyggende enhet og/eller andre lavterskeltilbud i bydelen.

·         Du ønsker mer informasjon om barneverntjenesten, eller du ønsker å gi tilbakemelding om hvordan du opplever samarbeidet med barneverntjenesten.

o    Hva barneverntjenesten er og hvordan de jobber

o    Hva slags hjelp barneverntjenesten kan tilby barn, foreldre og familier

o    Hjelp til å komme i kontakt med barneverntjenesten, eller din kontaktperson hos barneverntjenesten

o    Dine rettigheter