Besøk på sjøskolen

IMG_2845

I 2009 startet Oslo Sjøskole med kurset "Livberging i åpent vann". Dette er et obligatorisk kurs for alle elever på 9. trinn. Årsaken til at dette kurset ble startet var et byrådsvedtak som skal ruste Osloskolenes elever til å reagere riktig ved ulykker på/ved sjøen. Dette kom som følge av flere drukningsulykker hvor Osloskolenes elever var berørt.

Hvert år får over 6.000 elever opplæring ved Oslo sjøskole.

Her ser du bilder fra 9 CD og 9 EFs besøk på sjøskolen. Trykk på bilde!