Ezinne kommer til skolen

Ezinne2

selv er oppvokst på Oslos østkant. EA har som mål å styrke, integrere og øke idrettsutfoldelse blant jenter 10-16 år, uavhengig av deres sosio-økonomiske bakgrunn. Tilbudet er lavterskel og gratis med mål om at ingen skal falle utenfor. Ukentlige treninger finner sted i gymsalen på Granstangen Skole eller ute på Stovnerbanen. I tillegg til dette får jentene mulighet til å delta i idrettsstevner og andre sosiale aktiviteter som bidrar til kollektiv engasjement, tillit og samhold. Tilbakemeldingen fra deltakere og deres foreldre har vært meget positive og EA håper nå at flere jenter fra nærområdet også skal kunne benytte seg av tilbudet.
Ezinne har også tidligere vært vikar ved vår skole, og begge hennes søstre har vært elever her. Det er derfor ekstra hyggelig å kunne ta imot Ezinne her på skolen.