Hovedseksjon

Invitasjon til foreldrecafe i regi av Bydel Grorud

foreldremøte

Foreldre er viktige og sentrale personer i barnas oppvekst med sterk innflytelse på deres verdier og holdninger. Disse holdningene bærer barna med seg overalt, både på skolen og ut i samfunnet.

Det som snakkes om rundt middagsbordet påvirker våre barn, både på godt og vondt. Vi lever i et flerkulturelt samfunn, side om side med kulturelle, religiøse, etniske og kjønnsforskjeller. Vi ønsker derfor å belyse og snakke om disse spørsmålene:

Hvordan skal vi snakke med våre barn om likheter og ulikheter?

Hvordan skal vi snakke til og om hverandre uten å bli oppfattet som rasistisk eller diskriminerende?

Hva er greit å si og hva er galt å si?
Prosjektleder for dette prosjektet, Netsanet Assefa er familieveileder og har jobbet med barn og familier i årrekker. Han vil besvare disse spørsmålene ut fra egen forskning og erfaring. Prosjektet er finansiert av BUFDIR.
Hvor? Grorud Flerbrukshus, Grorudveien 7, 0962 Oslo Når? Torsdag 24.November
Tidspunkt: 18:00-19:30
Program
18:00: Enkel servering
18:10: Introduksjon fra Bydel Grorud
18:15: Presentasjon/foredrag av Netsanet Assefa 19:00: Dialog og mulighet for å stille spørsmål 19:30: Slutt

Invitasjon til foreldrecafe i regi av Bydel Grorud