Musikk i skolen

musikk i skolen

Hvorfor musikk i skolen?

Kunst og kultur i skolen gjør elevene mer oppfinnsomme, styrker motivasjonen og øker sosial og kulturell kompetanse, innovasjon og skaperevne. Musikk kan brukes for å styrke barnas hukommelse og oppmerksomhet. En bevisst bruk av musikk i opplæringen kan dermed være svært effektiv.

Skolen er kulturbærer og en kulturarena, og den skal åpne dører til mer og ny kunnskap. Musikkfaget har stor egenverdi, og bør derfor ha en sentral plass i skolen. Musikkopplevelser har stor betydning for den enkelte elevs personlige utvikling og livskvalitet.

Hovedområder i musikkfaget

Musikkfaget i skolen er delt i tre hovedområder: musisere, komponere og lytte. Området musisere omfatter praktisk arbeid med sang, spill og dans. Elevene skal få erfaring med ulike instrumenter, sjangre og musikalske uttrykk. Å komponere innebærer skapende arbeid med musikk og dans. Her skal elevene gis mulighet til å utforske musikkens grunnelementer, sette de sammen og skape egne musikalske uttrykk.

Elevene benytter seg både av stemmen, ulike instrumenter og digitale verktøy. Hovedområdet lytte har musikkopplevelse og refleksjon som fokus. Utvikling av musikalsk skjønn, erfaringer med ulike former for musikk, samt evnen til å vurdere musikk, er noen av målene innenfor dette hovedområdet.

Musikkopplevelser i skolen

Gjennom ordninger som «Den kulturelle skolesekken» får skoleelever oppleve skolekonserter og forestillinger med profesjonelle utøvere. Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt samarbeid mellom Kultur- og Kunnskapsdepartementet som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.