Overgang til nytt skoleår

skolestart

 Opp på mellomtrinnet

Etter de fire første årene på skolen begynner elevene på mellomtrinnet i 5. trinn. Noen steder skifter man skole mellom 4. og 5. trinn, men de fleste skoler har småskoletrinnet og mellomtrinnet på samme skole. Mange klasser får en ny kontaktlærer og nye faglærere når de begynner i femte.

I overgangen mellom 4. og 5. trinn kan det for noen barn oppleves som et lite taktskifte i hva som forventes på skolen. Lærebøkene inneholder mer kompliserte og fagtunge tekster, og elevene forventes å kunne lese og skrive på et høyere faglig nivå. På høsten i 5. trinn gjennomføres nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning, som gir lærerne informasjon om elevenes ferdigheter.

Klar for ungdomsskolen

Å begynne i 8. betyr ny klasse og ny kontaktlærer for de fleste barn. For mange innebærer det også å begynne på en ny skole. Da blir det en overgang fra å være eldst på barneskolen til å bli yngst på ungdomsskolen.

Ungdomstrinnet er også det første møtet med nye fag, som valgfag og fremmedspråk, og med vurdering med karakter. Mange har brukt våren på 7. trinn til å bli litt kjent med det nye miljøet, og det kan være lurt å følge opp dette gjennom sommeren. Oppfordre til å ta kontakt med nye klassekamerater og til å gjøre dere kjent rundt og på skoleområdet. Ta gjerne initiativ til å bli kjent med nye foreldre.

Selv om elevene nå får hovedansvaret for oppfølgingen av skolearbeidet, er det viktig at foreldrene er involverte, engasjerte og følger med.

Tid for videregående?

Etter 10. begynner mange ungdommer på videregående skole etter 10 år i grunnskolen. Det er en sårbar alder, og det kan være utfordrende å finne seg til rette i et nytt miljø. 

 Nå er det viktig at foreldrene er lydhøre og interesserte i hva ungdommen tenker om videre skolegang og opptrer støttende i overgangen mellom grunnskole og videregående.  Ditt engasjement er fortsatt viktig på videregående skole.

Overgang til nytt skoleår