Psykologisk førstehjelp

Psykologisk førstehjelp1

Når livet blir vanskelig

15-20 % av barn og unge har psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer. For de fleste barna er plagene forbigående, men av og til vedvarer det.

I alle tilfeller er det viktig å ta barnets redsler på alvor. Forklar barnet hvordan frykt vanligvis oppleves og hvilke reaksjoner angst gir i kroppen. Oppmuntre barnet til å gi seg selv positive beskjeder i vanskelige situasjoner. Slik kan du hjelpe barna til å styre tankene sine. Ikke kritiser barnet for å være redd, men vis at de fleste problemer er mulig å løse.

Røde og grønne tanker

Følelser er ikke alltid gode veivisere når livet er vanskelig. Barn må ha veiledning for å forstå hvilke følelser de skal lytte til, og hvilke som er overdrevet.

Selv små barn kan lett forstå forskjellen mellom røde og grønne tanker, men trenger hjelp til å snu en negativ spiral med mange røde tanker. Røde tanker er negative og vonde tanker. Grønne tanker er tanker som er hjelpsomme, og som skaper mer glede og trivsel. Man må ofte jobbe for å finne fram grønne tanker, og jobbe enda mer for å gi dem makt og handle i tråd med dem.

Foreldre som veiledere

Foreldre kan hjelpe barna med å håndtere frykt og tunge tanker. Hvordan vi møter barna har stor betydning for hvor trygge de kjenner seg. Mer robuste barn står bedre rustet til å takle følelsesmessig motgang og vanskelige situasjoner. De søker også lettere hjelp hos voksne om de trenger det.

Vi kan ikke skjerme barna våre for alle vonde opplevelser, men vi kan hjelpe dem å komme gjennom dem. Ved å øve sammen med barna på å snakke positivt og oppmuntrende til seg selv, blir de mindre sårbare for bemerkninger fra andre barn.

Vi trenger også å snakke med barna om å gjenkjenne egne følelser. Ikke avvis barnets følelser ved å si at det ikke skal være redd eller bry seg om det som har skjedd. Hjelp heller barna til å anerkjenne følelsen og finne en vei gjennom den. Forklar barnet at motgang kan være med på å gjøre oss sterkere, og at det ikke alltid er rettferdig fordelt hvilke utfordringer vi møter i livet.

Psykologisk førstehjelp