Ledelse og ansatte

 
Rektor
Lise Fliflet - Jacobsen
Tlf: 22 91 81 30

  
Assisterende rektor
Trygve Ravn
Tlf: 22 91 81 30

Assisterende Rektor
 

Torunn Dreyer
Tlf: 22 91 81 30

Line Nilsen
Inspektør

 
Kontorleder
May-Britt Martinsen Kjernsli
Tlf: 22 91 81 30

 
Liv Beate Olaisen
Førstesekretær
Tlf: 22 91 81 30


Sosiallærer 8. og 9. trinn
Kari Morthov Trønnes

Tlf: 22 91 81 48

 
Sosiallærer  9. trinn
Mona Kamsvåg
Tlf: 22 91 81 37

 
Rådgiver
Vasanthakumar Kanagasabai
Tlf: 22 91 81 36

 
IKT- ansvarlig
Kohulan Velauthapillai
Tlf: 22 91 81 31

8.trinn
 
Torgrim Husvik
Kontaktlærer 8AB
KRLE, engelsk, samfunnsfag, engelsk fordypning

 
Olav Helge Øwre
Kontaktlærer 8CD
Norsk, samfunnsfag

 
Audun Tofteberg
Kontaktlærer 8EF, Matematikk, naturfag,programmering,utdanningsvalg, talentsatsing

 9.trinn

 
Agniezka Kowalska Klafstad
Kontaktlærer 9AB

teamleder 9.trinn, matematikk, samfunnsfag, KRLE

 
Rajesh Kumar Nayyar
Kontaktlærer 9CD
matematikk, naturfag, leksehjelp
 

Mona Skadsem
Kontaktlærer 9EF
Matematikk, naturfag, UV

  
Lars Mack
Kontaktlærer 9GH
Samfunsfag, Matematikk

10.trinn
 
Tom Andersen
Kontaktlærer 10AB
Norsk, samfunsfag, Innsats for andre, Medier og informasjon

 
Cathrine Orkelbog
Kontaktlærer 10EF

 
Anders Søvik
Kontaktlærer 10GH,
Norsk, samfunnsfag, Matematikk

 eirin
Eirin Senum Rosmer
Permisjon

Faglærere
 

Hanne Jerpseth
Mat og helse, norsk, engelsk, fransk

 
Aage Wallin
Kroppsøving, KRLE, innsats for andre


Danita Parray
Engelsk, spansk

 
Gerd Kristin Thorin
Spesialpedagog, faglærer norsk, matematikk og engelsk 8. og 9. trinn, norsk
fordypning

 
Eli Naas
Biblioteksansvarlig,
Tysk 8.trinn, 10.trinn, norsk  og engelsk 8.trinn

Mona Bastiansen
Norsk, fransk 

 
Kari Bergsnov Hansen
Naturfag, matematikk

 
Gry Hovland
mat og helse

 
Hakan Markussen
Musikk

 
Jon-Vidar Bjølverud Aas
Kroppsøving, fysisk aktivitet og helse

 
Jan Wolter
Kroppsøving

 
Andi Christine Mundal Andreassen
Permisjon

 
Elise-Marie Nilsen Adamsrød
Kunst & håndverk, Engelsk og Norsk

 
Stine Sofie Hazeland
Spesialpedagog, kunst &håndverk  Aktivitet og helse (vf)

 
Nelly Ramirez
Spansk

Ulrik Frisak
kroppsøving og aktivitet og helse.

Adrien Wilkins
engelsk og engelsk fordypning

Marcus Bremnes Bull
Matematikk og Naturfag

Gibril Awed
kontkaktlærer 9AB, engelsk, samfunnsfag og KRLE

Robin Haverkamp
Assistent

Alternativt Team
 
Anne Karlsen
AT-Spesial-pedagog, kontaktlærer

 
Jan Wolter
AT, pedagogisk leder, kontaktlærer, faglærer

 
Erik Nygard
spesialpedagog, faglærer, kontaktlærer gruppe A

 
Kristin Kruse
Spesialpedagog, faglærer, kontaktlærer gruppe A 

 
Ogai Ghairat
Barne og ungdomsarbeider, AT assistent

 
Lejla Merseli
Barne og ungdomsarbeider, AT assistent

  
Aneta Agnieszka Wisniewska
Spesialpedagog, Kontaktlærer, faglærer

 Øvrige ansatte

 anne gr
Anne Gran
Helsesøster
Tirs, ons, tors. (9:00-14:00)
Direktenr: 22918133

 sandra 
Psykolog (bydel)
Sandra Caroline Tomala
(annen hver tirsdag)
22 91 81 30  

 
Jan Tore Arnseth
Renholder  

 
Abdullahi Moalim Mahamed
Renholder

 
Anife Fosserud
Renholder

 
Vaktmester
Petter Jensen
22 91 41 43