Ledelse og ansatte

 
Rektor
Lise Fliflet - Jacobsen
Tlf: 22 91 81 30

  
Assisterende rektor
Trygve Ravn
Tlf: 22 91 81 30

Assisterende Rektor
 

Torunn Dreyer
Tlf: 22 91 81 30

 
Kontorleder
May-Britt Martinsen Kjernsli
Tlf: 22 91 81 30

 
Liv Beate Olaisen
Førstesekretær
Tlf: 22 91 81 30


Sosiallærer 8. og 9. trinn
Kari Morthov Trønnes

Tlf: 22 91 81 48

 
Sosiallærer  9. trinn
Mona Kamsvåg
Tlf: 22 91 81 37

 
Rådgiver
Vasanthakumar Kanagasabai
Tlf: 22 91 81 36

 
IKT- ansvarlig
Kohulan Velauthapillai
Tlf: 22 91 81 31

8.trinn
 

Danita Parray
Kontaktlærer 8AB
Engelsk, spansk

KRLE, engelsk, samfunnsfag, engelsk fordypning

 
Tom Andersen 
Kontaktlærer 8CD
Norsk, samfunnsfag

 eirin

Eirin Senum Rosmer
Kontaktlærer 8EF

 9.trinn

 Gibril Awed
kontkaktlærer 9AB,
engelsk, samfunnsfag og KRLE


Torgrim Husvik

 

Anders Søvik
Kontaktlærer 9CD

 
Audun Nesse Tofteberg

Kontaktlærer 9EF
Matematikk, naturfag, UV

 
Hanne Jerpseth
Mat og helse, norsk, engelsk, fransk
Kontaktlærer 9GH
Samfunsfag, Matematikk

10.trinn
 
Agniezka Kowalska Klafstad

Kontaktlærer 10AB

Norsk, samfunsfag, Innsats for andre, Medier og informasjon

 
Cathrine Orkelbog

 

Kontaktlærer 10CD
Rajesh Kumar Nayyar

matematikk, naturfag, leksehjelp
 
 
Mona Skadsem
Kontaktlærer 10EF

  

Lars Mack
Kontaktlærer 10GH,
Norsk, samfunnsfag, Matematikk

Faglærere

 

 Olav Helge Øwre

 
Aage Wallin
Kroppsøving, KRLE, innsats for andre

 
Gerd Kristin Thorin
Spesialpedagog, faglærer norsk, matematikk og engelsk 8. og 9. trinn, norsk
fordypning

 
Eli Naas
Biblioteksansvarlig,
Tysk 8.trinn, 10.trinn, norsk  og engelsk 8.trinn

Mona Bastiansen
Norsk, fransk 

 
Kari Bergsnov Hansen
Naturfag, matematikk

 
Gry Hovland
mat og helse

 
Hakan Markussen
Musikk

 
Jan Wolter
Kroppsøving

 
Andi Christine Mundal Andreassen
K&H, Design og Redesign

 
Elise-Marie Nilsen Adamsrød
Kunst & håndverk, Engelsk og Norsk

 
Stine Sofie Hazeland
Spesialpedagog, kunst &håndverk  Aktivitet og helse (vf)

 
Nelly Ramirez
Spansk

 

Ulrik Frisak
kroppsøving og aktivitet og helse.

Adrien Wilkins
engelsk og engelsk fordypning

Marcus Bremnes Bull
Matematikk og Naturfag

 

Robin Haverkamp
Assistent

Alternativt Team
 
Anne Karlsen
AT-Spesial-pedagog, kontaktlærer

 
Jan Wolter
AT, pedagogisk leder, kontaktlærer, faglærer

 
Erik Nygard
spesialpedagog, faglærer, kontaktlærer gruppe A

 
Kristin Kruse
Spesialpedagog, faglærer, kontaktlærer gruppe A 

 
Ogai Ghairat
Barne og ungdomsarbeider, AT assistent

 
Lejla Merseli
Barne og ungdomsarbeider, AT assistent

  
Aneta Agnieszka Wisniewska
Spesialpedagog, Kontaktlærer, faglærer

 Øvrige ansatte

 anne gr
Anne Gran
Helsesøster
Tirs, ons, tors. (9:00-14:00)
Direktenr: 22918133

 sandra 
Psykolog (bydel)
Sandra Caroline Tomala
(annen hver tirsdag)
22 91 81 30  

 
Jan Tore Arnseth
Renholder  

 
Abdullahi Moalim Mahamed
Renholder

 
Anife Fosserud
Renholder

 
Vaktmester
Petter Jensen
22 91 41 43