Vår profil

Groruddalenskole

Vi mener at den viktigste enkeltstående faktoren for læring av høy kvalitet, er nettopp motivasjon. For å motivere elevene mest mulig, tenker vi konsekvent tilpasset opplæring i både planlegging, gjennomføring og vurdering av elevenes daglige læringsarbeid. Vi ønsker å utfordre elevenes forskerlyst, særlig i forhold til matematikk og naturfag.

Groruddalen skole har også et byomfattende tilbud for elever med generelle lærevansker; denne avdelingen kaller vi for Alternativt Team eller bare AT. Disse elevene jobber tett med våre spesialpedagoger, men blir også integrert i skolens ordinære virksomhet gjennom hospiteringsordninger.

Våre lærerteam kjennetegnes av velutdannede pedagoger med lang erfaring innen undervisning og læringsarbeid. Vi er derfor praksisskole for studenter både fra Lektorutdanningen ved UiO, spesialpedagogikkutdanningen ved UiO og fra NIH.

Vårt motto: Motivasjon – Mestring - Muligheter