Vår visjon

Vårt mål er at Groruddalen skole hver dag skal bidra til å skape motivasjon hos elever gjennom å se hele mannesket, gi elever tro på egne evner gjennom opplevelse av mestring av nye og gamle utfordringer slik at hver enkelt elev får utnyttet sitt potensiale og oppnår et godt grunnlag som gir mulighet til å lykkes i videre utdanning og i livet.

Skolen jobber derfor målrettet for et inkluderende og godt læringsmiljø gjennom felles tradisjoner og opplevelser, fokus på god klasseledelse, tilpasset undervisning, læringsfremmende tilbakemeldinger både faglig og sosialt, og læringsarbeidet skal preges av høy kvalitet. Vi ønsker gjennom vår strukturer, standarder og rutiner en skole hvor alle elever er heldige med læreren.

Våre hovedsatsingsområder er regning, lesing og vurdering.