Bibliotek

Biblioteket

Regler på Groruddalen skolebibliotek

  • Du behandler bibliotekets bøker, datamaskiner og annet utstyr på en ordentlig måte.
  • Du bruker datamaskinen til skolearbeid og følger skolens regler for IKT. Du skal ikke spille spill eller surfe på nettsider som ikke har noe med skolearbeid å gjøre.
  • Du skriver kun ut stoff som har med skolearbeidet å gjøre og prøver å begrense antall utskrifter. Du kan kopiere det viktigste stoffet inn i Word før du skriver ut, for å unngå unødvendige utskrifter.
  • Du rydder etter deg. Søppel og papir kastes, bøker og stoler settes på plass.
  • Du snakker lavt, slik at ingen forstyrres.
  • Du bruker ikke mobiltelefon.
  • Du tar ikke med deg mat, drikke eller frukt inn på biblioteket.
  • Du hører ikke på musikk eller har annen lyd på datamaskinen

 

Du kan søke i skolens katalog her:    Websøk