Hovedseksjon

Skolens historie

groruddalenskole his.bilde

Helt fram til begynnelsen av 60-tallet bestod skolen bare av en bygning, nemlig den del av skolen der det i dag er kontorer, bibliotek og spesialrom. Så sent som i 1961 var det bare en klasse (kombinert engelsk- og reallinje) som tok artium ved skolen. Allerede året etter var det tre klasser. For å få plass til de store elevkullene ble det allerede i 1958 satt opp paviljonger med seks klasserom for enden av idrettsplassen. Etter å ha vært i bruk i mange år, ble de revet igjen.

60-tallet

På begynnelsen av 60-tallet startet videre utbygging av skolen. Det som i dag er A-fløyen, og den bygningen som ligger på den andre siden av skolegården kom opp. Deretter også ekstra gymsal. En periode var det undervisning både formiddag, ettermiddag og kveld. Ettermiddags- og kveldsundervisningen var det Linderud skole som hadde. Skolen var nå blitt en kombinert ungdomsskole med mange forskjellige tilbud, men fortsatt med realskoleklasser og gymnas.

1968: ungdomsskolen innført i Oslo

I 1968 ble ungdomsskolen innført i Oslo, og skolen fikk navnet Groruddalen skole. Fortsatt hadde vi også gymnasklassene hos oss, men de flyttet til Bredtvet videregående skole i 1972.

Skolen hadde på 70-tallet elever fra et stort område. De kom fra Furuset, Høybråten, Romsås, Ammerud og Rødtvet før de fikk sine egne ungdomsskoler. Etterhvert som områdene fikk sine egne ungdomsskoler, sank elevtallet ved skolen, og det ble besluttet at skolen skulle legges ned og ungdomstrinnet overføres til Nordtvet skole, som dermed ble en kombinert barne- og ungdomsskole. De første ungdomsskoleklassene startet på Nordtvet i 1983. Siste kull på Groruddalen ungdomsskole sluttet våren 1985.

Åpnet igjen i 1997

Skolen var deretter utleid en del år, men ble åpnet som ungdomsskole igjen i 1997. De to første årene hadde vi ikke den plassen og de rommene vi hadde behov for, men fra høsten 1999 var hele anlegget operativt.

Klikk her for å lese en kronologisk over skolens historie laget av elever og lærere under Vennskapsuken 2018, i anledning skolens 80 årsjubileum.