Hovedseksjon

Groruddalen skole er en miljøfyrtårn-virksomhet

Miljøfyrtårn-logo

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. For å nå disse målene er vi avhengig av kollektivt ansvar, og konkret handling fra næringslivet. Med oss på veien mot en grønn fremtid har vi over 7400 Miljøfyrtårn-virksomheter i Norge, og pågangen er økende fra virksomheter som ønsker å jobbe målrettet med bærekraft.
Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter viser at det lønner seg å ta bærekraft inn i forretningsstrategi og daglig drift:
76 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.
68 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.
54 % av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader.