Hovedseksjon

Nasjonale prøver

Heldagsprove

Skoleåret 2022-23 gjennomføres Nasjonale prøver i tidsrommet uke 37 til 39 på 8 og 9. trinn. På 8. trinn har elevene nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, mens på 9. trinn er det kun i lesing og regning.

Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver.

Prøvene er elektroniske og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer.

Hvordan brukes nasjonale prøver?

Lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. Forskere kan søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning.