Nasjonale prøver og heldagsprøver

Heldagsprove

Hva er nasjonale prøver?

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet.

Hva slags oppgaver skal elevene løse?

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver.

Prøvene er elektroniske og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal eleven velge ett av flere svaralternativer.

Hvordan brukes nasjonale prøver?

Lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.Forskere kan søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning.

Nasjonale prøver og heldagsprøver høsten 2016

September

TIRSDAG  6.    Nasjonal prøve i lesing 8. trinn.

ONSDAG  7.    Nasjonal prøve i lesing 9. trinn.

MANDAG 12.  Nasjonal prøve i engelsk 8AB.

ONSDAG  14.   Nasjonal prøve i engelsk 8CD, 8EF.

TORSDAG 15.  Nasjonal prøve i engelsk 8EF

MANDAG 19.  Nasjonal prøve i regning 8. trinn,9AB, 9EF, 9GH

TIRSDAG  20.  Nasjonal prøve i regning 9CD

 

November

MANDAG 21.  Heldagsprøve norsk hovedmål 9. trinn

TIRSDAG  22.  Heldagsprøve norsk sidemål 9. trinn

ONSDAG  23.  Heldagsprøve  engelsk 8. trinn       

FREDAG   25.  Felles heldagsprøve engelsk 10. trinn

MANDAG 28. Heldagsprøve norsk hovedmål 8. trinn

TIRSDAG 29.  Felles heldagsprøve norsk hovedmål10. trinn

ONSDAG 30.  Felles heldagsprøve norsk sidemål 10. trinn

 

Desember

TORSDAG 1. Felles heldagsprøve matematikk 9. trinn

FREDAG 2.  Heldagsprøve engelsk 9. trinn

MANDAG 5.  Terminprøve norsk sidemål 8.trinn                     

TIRSDAG 6.  Heldagsprøve matematikk  8.trinn

TORSDAG 8.  Heldagsprøve i matematikk 10 trinn