Valgfag

Groruddalen skole tilbyr følgende valgfag skoleåret 2016-2017

 

  •  Fysisk aktivitet og helse (Lærer: Jon-Vidar Bjølverud Aas/Kristin Osa)

  • Reiseliv: (Lærer Eirinn Rosmer Sennum og Tom Tolstrup Andersen)

  • Teknologi i praksis (Lærer: Vasantakumar Kanagasabai, Audun Tofteberg)

  • Forskning i praksis 8. trinn (Lærer: Kari Bergsnov Hansen)

  • Design og redisign (Lærer: Andi Christina Mundal Andreassen)

  • Programmering 9. og 10.trinn: Adrian Talleraas

Læreplanene i de forskellige fagene står beskrevet hos Utdanningsdirektoratet.