Hovedseksjon

Skoletannlegen

Informasjon fra tannhelsetjenesten

OSLO KF Tannhelsetjenesten Oslo KF gir barn og ungdom gratis tilbud om forebyggelse og behandling av tann- og munnsykdommer, og tannskader. Tannklinikkene ligger nå ofte utenfor skolene. Dette har sammenheng med at vi også har andre pasienter som får tilbud hos oss.

Innkalling

Timekortene sendes per post. Vi ber foresatte påse at barna møter til den oppsatte timen. Hvis timen ikke passer, ber vi om at ombestilling av time skjer i god tid. Hvis en glemmer eller lar være å møte til avtalt time, har en selv ansvar for å bestille ny time.

Fra og med ca. 3-årsalder blir alle systematisk innkalt til tannklinikk for undersøkelse og eventuell behandling. Det er selvfølgelig mulig å henvende seg til våre tannklinikker før 3-årsalder for å få råd eller hjelp. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Hos oss blir det lagt vekt på et individuelt opplegg, tilpasset den enkeltes behov.

Forebyggelse

Det er den daglige innsatsen hjemme som gir gode tenner på lang sikt. • Vi anbefaler bruk av fluor! Puss med fluortannkrem 2 ganger per dag. Noen kan ha behov for fluorskyll eller tabletter i tillegg. • Drikk vann som tørstedrikk!

• Spising og drikking (unntatt vann) mellom måltidene, kan gi store skader på tennene.

Det er viktig å satse på å forebygge hull i tennene. Her har foresatte en viktig rolle. Barn trenger hjelp med tannpussen fram til ca 10 års alder.

Behov for øyeblikkelig hjelp

Våre tannklinikker har åpningstid kl. 08.00 - 15.30. Noen steder er det åpent enkelte ettermiddager.

Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg.

En kan reservere seg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten Oslo KF. En har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.

Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere tilhører. Mer informasjon på:

https://www.tannhelsetjenesten.oslo.kommune.no/