Hovedseksjon

PPT

   --------------------------------------------------------------------------------

Kontakt skolepsykologen Sandra:

Psykolog v/ Grorud Helsestasjon, Familieteamet

E-POST: sandra.braaten.ofstad@bgr.oslo.kommune.no

MOBIL. 954 34 334

Hun er også nå tilgjengelig for video konsultasjoner på join.in for de ungdommene som trenger å prate.

    --------------------------------------------------------------------------------

 1. Bistå skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.

 2. Sørge for at det blir utarbeidet sakkyndige vurderinger med tanke på spesialundervisning for barn under skolepliktig alder, for elever i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og for lærlinger.

Grorud barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)

Rosenborgvn. 15 0963 Oslo Tlf.: 22 91 87 70

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Skolegruppe D Chr. Michelsensgt. 65, 5. etg. 0474 Oslo Tlf.: 23 46 56 50

Oslo kommunes informasjon om PPT