Hovedseksjon

Arbeidslivsfag

Elever i skolegården

Fra høsten 2020 introduseres faget Arbeidslivsfag som et alternativ til språkfagene på 8. og 9.trinn. Arbeidslivsfaget skal gi elevene som velger dette, praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Faget skal bidra til at elevene deltar i verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter både internt på skolen og for eksterne oppdragsgivere. Faget skal gi elevene mulighet til å glede seg over å kunne skape noe. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid med lokale bedrifter.

 

Læreplan for Arbeidslivsfag i ungdomsskolen