Sosiallærer

Sosiallærerne bl.a. følgende arbeidsområder:

  • Kontakt med barneskolene
  • Oppsett av nye elevgrupper fra avgivende barneskoler
  • Samarbeid med helsetjenesten, PPT(Pedagogisk-psykologisk tjeneste),
  • BUP(barne – og ungdomspsykiatrisk), barnevernet og logopedtjenesten
  • Gjennomføring og oppfølging av kontaktlærermøter
  • Oppfølging av det psykososiale miljøet til elevene, under læringsarbeidet og pauser
  • Saksbehandler for søknader til alternative skoletilbud, PPT og BUP
  • Bytte av kontaktlærergrupper
  • Skolens representant i bydelens tverrfaglige utvalg(TU)
  • Omsorgsarbeid

Sosiallærerne kan nåes på tlf.: 22 91 81 30 eller på e-post: mona.kamsvag@groruddalen.gs.oslo.no, Kari.Morthov.Tronnes@ude.oslo.kommune.no

Henvisningsskjema til skolehelsetjenesten : Klikk her