Hovedseksjon

Ordensregler

På Groruddalen skole…

… møter på vi på tiden og har med det vi trenger

… tar vi ansvar for våre egne eiendeler

… hører vi på de voksne

… tar vi vare på hverandre

…bruker vi mobiltelefon og nettbrett når vi får lov