Hovedseksjon

Vurdering for læring

Vurdering for læring - VFL

Vurdering for læring er en samordning av Osloskolens arbeid med elevvurdering. Formålet med satsingen er å tilrettelegge for tilpasset opplæring og gjøre elevene til aktive deltagere i sin egen læringsprosess.

VFL innebærer blant annet at elevene:

Forstår hva de skal lære, og hva som er forventet av demFår tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonenFår råd om hvordan de kan forbedre segEr involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling

Lærerne skal gjennom arbeidet med VFL utvikle kompetanse i elevvurdering og i å utvikle vurderingskriterier.

Det overordnede målet for Groruddalen skoles VFL- satsing er:Forbedret kvalitet på vurdering og tilbakemeldinger til elevene, og økt elevaktivitet.