Hovedseksjon

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen.

FAU skoleåret 2022/2023: 

Rektor: Thomas Andre Stien
Epost: michael.aas@osloskolen.no
Mobil: 97074780

 FAU.jpg

For å få vite mer om skole-hjem samarbeidet: https://www.fug.no

Se også informasjon fra Kommunalt Foreldreutvalg i Oslo: www.oslokfu.no