FAU

  

Navn Klasse Mobil Rolle Epost
Fliflet-Jacobsen, Lise - 90844006 Rekt. lise.fliflet-jacobsen@ude.oslo.kommune.no
Nedrelid, Tor Kjetil 8AB 92 23 53 95 Rep. tkned@outloock.com
Rotchild, Irene 8AB 41044444 vara Irene_rothschild@hotmail.com
Opkvitne, Randi Sundal 8CD 91667404 Rep. randi0701@osloskolen.no
Sandven, Maja  8CD 96232107 vara maja.sandven@ude.oslo.kommune.no
Skjerdal, Mariann 8EF 90630677 Rep. Mariann.skjerdal@online.no
Midtby, Harald 8EF 47237105 vara h.midtby@online.no
Johnsen, Marita Marsby  9AB 92437398 Rep. marsby@vikenfiber.no
Abdella, Ikram ben 9AB 90298163 vara Ikram_bella@hotmail.com
Thoresen, Bård 9CD 90863948 Leder bard.lfc@gmail.com
Lundevall, Ingebjørg 9CD 95750078 vara lundevalla@gmail.com
Mokastet, Marianne 9EF 91318218 Nestleder marianne.mokastet@gmail.com
Holten, Inga Marie Haddal 9EF 93826818 vara inga1603@osloskolen.no
Pedersen, Sonja Vibeke 9GH 97045673 Rep. sovped@ous-hf.no
Malmstein, Roger 9GH 96511260 vara Roger.malmstein@hotmail.no
Skoglund, Renate 10AB 45515123 Rep. renasko@hotmail.com
Solstad, Ingeborg 10AB 93821871 vara lbksol@hotmail.com
Moen, Hanna 10CD 92055675 Rep. hsmoen@online.no
Nilsen, Gretehe 10CD 90844031 vara Grethe.nilsen@nik.no
Hammer, Aina N 10EF 91774981 Rep. ainanesse@gmail.com
Fernandez, Zeidad 10EF 48219979 vara zeidadf@hotmail.com
Sartipzadeh, Shirley 10GH 96 80 67 34 rep sartip50@yahoo.com
Wallin, Susanne 10GH 41 27 91 16 vara sannew@online.no
  AT   rep.  
  AT   vara  
         

                                 

 

For å få vite mer om skole-hjem samarbeidet klikk deg inn på:
http://www.fug.no/

Se også informasjon fra Kommunalt Foreldreutvalg i Oslo: www.oslokfu.no