Hovedseksjon

IKT

Skolen har investert og vil fortsatt investere i både hardware og software som hjelpe lærerne til å heve kvaliteten på tilpasset opplæring for den enkelte elev.
Vi jobber både faglig og tverrfaglig med å utvikle våre digitale verktøy, og vi har fokus på kompetanseheving hos lærerne i forhold til dette.