Hovedseksjon

Fransk

FRANCE: L'Arc de Triomphe à Paris

Fransk er språket som krysser landegrenser og som er snakket av mer enn 100 millioner som morsmål og nær 200 millioner som andrespråk. Nest etter engelsk, er fransk det mest utbredte språket på kloden! Det er også et mye brukt språk i internasjonale sammenhenger, som i FN, EU, Røde Kors og flere andre store fora.

I dette faget er hovedfokuset å lære å kommunisere på fransk – Selv om hovedfokuset er muntlig og det hele kan ende i en muntlig eksamen på tiende trinn – så må vi også bruke språket skriftlig for å lære oss det best mulig. Det vil være litt pugg når det kommer til nye ord (som med alle nye språk), men og mye lek med språk i form av språkkafeer og lignende som gjør at vi kan kose oss med språket og bli trygg i klassen!

Velg fransk hvis du vil lære deg et spennende språk og om en spennende kultur som strekker seg fra Polynesia, via Afrika til Nord-Amerika!

Kompetansemål i faget

Fransklærere: Mona B. Peynot og Eirinn Sennum Rosmer

Informasjon om språkfag