Hovedseksjon

Skole-hjem samarbeid

Et nært og forpliktende samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for å realisere de felles oppgavene lærerne og foreldrene har. På denne siden finner du lenker til ressurser som kan være til hjelp i skolens arbeid.

Skolens rolle:

https://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/Skolens-rolle-og-ansvar/

Foreldrenes rolle:

https://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/Foreldres-rolle/

Prinsipper for samarbeidet mellom hjem og skole: https://www.udir.no/Laringsmiljo/Bedre-laringsmiljo/Hjem-skole-samarbeid/Prinsipper-for-samarbeidet-mellom-hjem-og-skole/