Elevrådet

Møter

 • Avholdes etter behov.
 • Tilbakemeldingsmøter fra elevråd til trinnet.

Mål for elevråd

 • Lære om skolens demokratiske system – saksgang
 • Bedre dialog/samspill mellom elev - lærer og elev - elev.
 • Legge til rette for et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø
 • Øke trivsel for elevene
 • Fremme elevmedvirkning
 • Ta vare på skolen ute og inne
 • Hvilke oppgaver kan elevrådet ha?
 • Lære om møteledelse og skolens saksgang
 • Utarbeide regler for trivsel
 • Utarbeide regler for hvordan de kan ta vare på ute- og inneområder
 • Delta på ulike eksterne møter, som f.eks ungdomskonferansen
 • Arrangere ulike trivselstiltak
 • Ta opp ønsker om forbedringer på ute og innemiljøet fra elevene

Elevrådets lærer er: Tom Andersen.

Elevrådsrepresentanter skoleåret 2015-2016

Klasse

Representant

Vara

8AB

Karim

Kawtham

8CD

Yusuf Bakir

Alikha

8EF

Adis

Selinam

8GH

Daniel

Erva

9AB

Niklas

Milos

9CD

Kadir

Dureetti

9EF

Jenny

Sandron

9GH

Akash

Thabina

10AB

Benjamin

Thiveka

10CD

Matilde

Emina

10EF

Jasin

Shadi

10GH

Berna

Aiza

AT1

Alyan

Shizza

AT2

Salih

Faraz