Hovedseksjon

Elevrådet

Møter

 • Avholdes etter behov
 • Tilbakemeldingsmøter fra elevråd til trinnet.

Mål for elevråd

 • Lære om skolens demokratiske system – saksgang
 • Bedre dialog/samspill mellom elev - lærer og elev - elev.
 • Legge til rette for et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø
 • Øke trivsel for elevene
 • Fremme elevmedvirkning
 • Ta vare på skolen ute og inne
 • Hvilke oppgaver kan elevrådet ha?
 • Lære om møteledelse og skolens saksgang
 • Utarbeide regler for trivsel
 • Utarbeide regler for hvordan de kan ta vare på ute- og inneområder
 • Delta på ulike eksterne møter, som f.eks ungdomskonferansen
 • Arrangere ulike trivselstiltak
 • Ta opp ønsker om forbedringer på ute og innemiljøet fra elevene

Elevrådet skoleåret 2021-2022

Leder for elevrådet: Archana Nagularajan 10EF
Nestleder:  Diyako Hushiar Said 9CD
Sekretær:  Bitta Mohamed Jami 10AB

8AB

 • Ava Mustapha
 • Nora Daud Ismail (vara)

8CD

 • Linn Pham
 • Gulla Solstad Tidemandsen (vara)

8EF

 • Andre Hovland Thiesen
 • Laiba Hisham (vara)

8GH

 • Abira Maduri Thushya
 • Luqman Jama Farah

9AB

 • Simon Fernandez Andresen
 • Anja Fagerheim Lundevall (vara)

9CD

 • Minelli Marrin Mervin
 • Amina Bjerkås Jarso (vara)

9EF

 • Dina Ali
 • Arina Aziz Rasool Rasool (vara)

10AB

 • Isabel Garcia-Stormo
 • Tamsir Ceesay (vara)

10CD 

 • Leah Støvind Larsen
 • Diyako Hoshiar Said (vara)

10EF

 • Hadia Anjum Mirza
 • Janujan ragavan (vara)

10GH

 • Mirabell Bredeveien
 • Hassan Muhammad Alam (vara)

AT

 • Laiba Haider
 • Mahan Ghourgish (vara)

Elevrådets lærer: Kari Trønnes