Brannøvelse i hjemmet

brann1

Hvorfor øve?

Fordi øvelse gjør mester. I en stresset situasjon som en brann er, er det fort gjort å gjøre dårlige valg eller bli handlingslammet. Det arrangeres ofte brannøvelser på jobb eller skole, men de fleste dødsbranner skjer i boliger. Det er også der vi oppholder oss mest, og der vi sover. Hvis dere øver på hva dere skal gjøre om det begynner å brenne hjemme, øker dere sannsynligheten for at dere klarer å gjøre de riktige tingene i riktig rekkefølge om en brann skulle oppstå.

Ved å øve på evakuering kan dere gjøre erfaringer som kan avdekke områder for forbedringer, og dermed blir dere enda tryggere på hva dere skal gjøre i tilfelle brann.

Hvordan øve?

Det viktigste er å trene på praktisk evakuering av boligen.

Tenk dere flere ulike scenarioer og øv på dem.

Prøv å rømme fra forskjellige rom i boligen, og prøv ulike rømningsveier fra hvert rom.

Slik kan dere finne ut om de tenkte rømningsveiene er så tilgjengelige som de bør være, for eksempel om dører og vinduer er enkle å åpne fra innsiden – også for barna. Vurder om dere trenger ekstrautstyr som brannstiger eller lignende.

Bli enige om hvilken rekkefølge dere skal rømme i, og snakk sammen etterpå for å oppsummere og evaluere hvordan øvelsen gikk.

Gjør det til en lek

Brann er et skummelt tema for mange barn. Ved at de voksne fremstår som trygge og snakker om hvordan man skal opptre ved brann, kan barna bli tryggere. For små barn, eller de som er engstelige, kan det være lurt å gjøre brannøvelsen mer lekpreget. Gjennomfør øvelsen uten altfor mye alvor, barna vil likevel bli drillet på hva de skal gjøre.

Vær også oppmerksom på at barn som blir redde under en brann kan finne på å gjemme seg, for eksempel under senga eller inni et skap.

Brannøvelse i hjemmet