Hovedseksjon

Den matematiske samtalen

matematiske samtalen

Å forklare

Det å kunne sette ord på hvordan man tenker og har kommet fram til svaret på en matematikkoppgave, er en viktig del av å kunne snakke om matematikk. På skolen øver elevene på dette med hverandre og med læreren. Hjemme kan foreldre hjelpe barna ved å stille spørsmål og snakke sammen om oppgavene de løser i hjemmelekse eller om matematiske utfordringer som dukker opp i hverdagen. Oppfordr barnet til å beskrive hvilke utregningsmetoder det har brukt og om det ser andre måter å løse oppgaven på.

Å argumentere

Barna skal også kunne argumentere og begrunne sine valg av strategier i matematikk. Spør barna om de kan forklare hvorfor de har valgt den framgangsmåten de har valgt når de har løst en oppgave. Be dem om å forklare hva som er annerledes med denne strategien sammenlignet med andre måter å løse oppgaven på. Vil de også bruke samme framgangsmåte på andre oppgaver? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Å resonnere

Å resonnere i matematikken betyr å tenke seg fram til et svar eller en strategi for å løse en oppgave. Det betyr å kunne følge en logisk tankerekke, og arbeide seg fram til en løsning steg for steg. Når barna skal øve seg på å resonnere seg fram til riktig svar, er det til god hjelp at de har noen å resonnere sammen med.
Still barna spørsmål og tenk høyt sammen med dem før de går løs på en oppgave. Spør om de kan se sammenhenger med oppgaver de har løst tidligere eller erfaringer de har gjort seg. Ved å tenke over hva de tror svaret vil bli før de starter utregningen, øker sjansen for at de klarer å komme fram til rett svar.

Den matematiske samtalen