Elevundersøkelsen høsten 2020

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har laget en egen samleside med informasjon til foresatte på flere språk

Informasjon til de foresatte om hva Elevundersøkelsen er:

 

Det er frivillig for elevene å besvare Elevundersøkelsen, men skolen setter av tid i skoletida til dette fordi dette er et verdifullt verktøy for skolen til å kartlegge hvordan elevene har det, slik at målrettede tiltak kan settes inn der det trengs.

Hvorfor bør du som elev svare på Elevundersøkelsen?
Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen du går på bedre. Svarene fra Elevundersøkelsen kan også blir brukt av forskere. Vi viser også noen resultater fra undersøkelsen på nettsiden «Skoleporten».

Hvordan gjennomføres Elevundersøkelsen?
Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen. Du kan starte undersøkelsen og hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Vi tar godt vare på svarene dine.

Det er en anonym undersøkelse
Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Derfor får vi ikke vite hvilken elev som har svart hva. Skolene, skoleeier og Staten får se det totale resultatet på undersøkelsen, men vi gir aldri ut svarene dine til andre hvis det er mulig å kjenne igjen svarene dine på innholdet du skriver. Det er vi i Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen blir lagret og blir brukt på riktig måte.

Har du spørsmål?
Hvis du har spørsmål om Elevundersøkelsen, kan du spørre læreren din eller andre som jobber på skolen din. Du kan også gå inn på denne nettsiden: www.udir.no/undersokelser