Folkeskikk og språkbruk

folkekikk

Foreldres ansvar

Barn må lære sosiale ferdigheter, høflighet og folkeskikk. Det er foreldrene som har hovedansvaret for dette, men skolen er selvsagt også en arena for å lære dette. For å veilede barna kan vi gå foran som gode eksempler, være tydelige på forventninger i forkant og fokusere på hva barna kan gjøre, i stedet for hva de ikke kan gjøre. Ved å opptre hensynsfullt og høflig vil barna i større grad møtes av anerkjennelse og vennlighet.

Stygt språk

Mange skoler opplever at barn helt ned i småskolen banner og bruker stygge kallenavn mot hverandre. Dette er et område som jevnlig er i fokus, for eksempel gjennom språkbrukkampanjer og annet holdningsarbeid i skolene. Her kan foreldrene bidra ved å snakke med barna sine om stygt språk, og være bevisst sin egen språkbruk når de er sammen med barna.

Også på nett

Nettet skal være et hyggelig sted å være, og som ellers i samfunnet skal både barn og voksne oppføre seg ordentlig mot hverandre. Mange sier styggere ting på nett og mobil enn ansikt til ansikt, og det er lett å skjule seg bak en skjerm hvor man kan være anonym. Her må foreldre gå foran som gode eksempler. Vær bevisst på hvordan du opptrer på sosiale medier, og unngå å legge ut kommentarer som kan virke latterliggjørende eller krenkende. 

Folkeskikk og språkbruk