Konfliktløsning mellom elever

konflikt

Hva er konflikt?

Der mennesker er sammen oppstår det ofte konflikter. Skolen er arena for konflikter mellom ansatte og elever, og elever i mellom. I en konflikt oppstår det uenighet eller motsetning mellom to eller flere parter, og dette fører til ubehag med grunnlag i udekte behov.
Konflikt innebærer fare og mulighet: Konflikter kan være vonde og skadelige. Samtidig innebærer de muligheter for endring til noe bedre. Hva som kommer ut av konflikten, avhenger av måten den blir håndtert på.

Elevmegling

Elevmegling er en metode for å håndtere konflikter mellom elever. Skoler som benytter denne metoden lærer opp noen elever for å bidra til å løse konflikter. Når det oppstår en konflikt mellom to eller flere elever, har meglerne i oppgave å jobbe med en løsning uten å måtte koble inn voksne. Utgangspunktet er at partene i konfliktene må være villige til å megle. Hvis ikke, overtar de voksne håndteringen av konflikten. Elevmegling foregår enten gjennom uformell megling eller i avtalte meglingsmøter.

Meglingsmøtet

I meglingsmøtet møtes partene ansikt til ansikt sammen med to meglere. En elevmegling varer ofte en halvtimes tid, men den kan også være kortere eller lenger, og av og til må det settes opp flere møter. Det kommer an på hva partene trenger og ønsker. En voksen skal være tilgjengelig gjennom hele møtet, og kan hentes ved behov.
Grunnreglene i meglingen er å høre på hverandre, være ærlige og ta ansvar for det man har gjort. Møtet omhandler både partenes opplevelse av hva som faktisk har skjedd, deres følelser omkring det som har skjedd og deres behov og ønsker framover. Enighet og forslag oppsummeres i en avtale.

Konfliktløsning mellom elever