Hovedseksjon

Påskehilsen

Paaske

Et viktig poeng for oss er å videreutvikle en trygg heldagsramme rundt Groruddalen skole og nærmiljøet. Vi ønsker at den nye parken bak skolen, og ikke minst den flotte nye skolegården vår, skal være en arena for lek, idrett og sosialt samhold i trygge rammer også utenfor skoletid. Legg gjerne kveldsturen gjennom skolegården og hils på de som oppholder seg der, både store og små. Jeg har selv fått noen nye, hyggelige bekjentskaper gjennom små samtaler på ettermiddags- og kveldstid her, og håper flere vil gjøre det samme. Skolegården vår har godt av litt positiv liv og røre! Vi beskjærer trær og planter i full fart, og rydder skolegården for sommeren. Den nye parken skal stå klar til medio juni, og da har vi fine fasiliteter til både skole- og fritidsaktiviteter fremover.

Det er mye å organisere i forkant av et nytt skoleår, men gjennom et godt samarbeid med barneskolene tror jeg vi har skapt en god ramme for overgangen. 7.klassene ved Grorud og Nordtvedt har allerede vært på besøk, og de siste foreldremøtene for barneskolene ble gjennomført her på Groruddalen skole. Vi er glad for å ha så mange engasjerte ansatte i skolene som ønsker en sterk nærmiljøskole som jobber sammen for et godt grunnskoleløp!

Så skal vi naturligvis ha hovedfokus på det som skjer her og nå. Mens 8. og 9.trinn har hatt den andre og siste dybdelæringsperioden for skoleåret, med fokus på tverrfaglig samarbeid og et bredt fagperspektiv, har 10.trinn gjennomført prøvemuntlig og sentralt gitt heldagsprøve i matematikk. 8.trinn har gjennomført trinnfest på Kalbakkenklubben, mens 9. og 10.trinn skal på overnattingsturer fremover. Alle trinn skal gjennom denne aktivitetsplanen i årene fremover, så turer blir det nok av, også på nåværende 8.trinn. Elevene på 10.trinn har søkt og fått innvilget et betydelig økonomisk bidrag fra Elevorganisasjonen, og gjennom et samarbeid med Sagstuen AS og Tesla har vi i år greid å legge avgangsballet for 10.trinn til Hotell 33. Det skal i alle fall ikke stå på det!

Elevrådet har hatt det travelt i det siste. De har deltatt i UngMed, et program i regi av bydelen for å øke elevstemmen inn i bydelens og skolens innsatser, noe som bidrar til å gi oss et større innblikk i hva som er viktig for ungdommene både på skolen og i fritiden. Skolen skal forsøke å imøtekomme ønskene i samarbeid med bydel, og takker for et godt initiativ og flinke folk som driver det.

Hvis vi løfter blikket litt og ser tilbake, så tror jeg vi har greid å "ta tilbake hverdagen" etter et par annerledes år, og kanskje tatt enda noen skritt videre. Vi jobber som nevnt tidligere på spreng med å realisere intensjonene i ny læreplan, en jobb som er særdeles viktig og givende. På sikt vil denne læreplanen medføre en vesentlig kursjustering i hvordan vi underviser og driver opplæring, men vi er enda i startfasen og vil fortsette dette arbeidet fremover og inn i neste skoleår.

Vi er glad elevene nå får en velfortjent pust i bakken, og ser fram til siste innspurt etter påsken! God påske til alle!

Med vennlig hilsen

Mats Thyli
rektor
Groruddalen skole