Hovedseksjon

Skolepress

skolepress

Skolepress og psykisk helse

Mange barn og unge sliter med psykiske helseplager, og stress som følger av krav og press i skolen kan være en utløsende årsak for disse plagene. Undersøkelser viser at sammenhengen mellom skolestress og psykiske plager er sterk.
Kravene de unge kjenner på kan komme utenfra, eller det kan være egne forventninger til skoleprestasjoner. Det er gjennomgående flere jenter som kjenner på symptomer på psykiske plager utløst av skolepress, men dette berører mange unge uavhengig av kjønn.

To typer press

De unge beskriver to typer press; noe handler om det daglige stresset utløst av arbeidsbyrde, og noe er knyttet til framtidsutsikter og muligheter som er koblet til skoleprestasjoner. For å hjelpe barnet med å håndtere arbeidsbyrden, kan det være lurt å snakke om planlegging og prioritering av oppgavene som skal løses.
Når det gjelder framtidsutsikter og karriereplaner, er det mange som er opptatt av dette allerede på ungdomsskolen. Snakke gjerne med barna om hva de bekymrer seg for, slik at du kan hjelpe til med å utfylle og nyansere bildet av mulighetene de har videre i utdanning og arbeid.
I tillegg til skolepress utsettes barn og unge for press fra alle kanter. Se filmene fra Tveten ungdomsskole nederst i artikkelen. 

Lekseslit

Leksesituasjonen kan være en arena for stress. Det er tungt å streve seg gjennom lekseoppgaver som kjennes uoverkommelige. Barnet må ha en reell mulighet til å kunne lykkes med leksene, og det skal ikke ta hele ettermiddagen.
Dersom du opplever at nivået på leksene er for høyt eller at mengden er for omfattende, er det viktig at du tar kontakt med læreren. For å hjelpe barnet å få tilbake følelsen av mestring og kontroll over leksearbeidet, kan du hjelpe dem med å strukturere oppgavene.

Skolepress