Valgfaget "Innsats for andre"

Innsats for andre på Grorudhuset

Nytt valgfag skoleåret 2017/2018

I inneværende skoleår har Groruddalen skole for første gang kunnet tilby elevene valgfaget «Innsats for andre» for 8. og 10. trinn. Det blir et år hvor vi vil høste erfaringer og vurdere hvorledes dette faget skal fungere videre og hvordan vi eventuelt kan utvide innholdet på sikt. Opprinnelig var det tiltenkt at valgfaget kun skulle være rettet mot 10. trinn, hvilket vi kanskje havner på allerede fra neste år. Det handler om en viss grad av modenhet som er en forutsetning for å kunne forstå formålet med faget og om faktisk å kunne gjennomføre, og følge opp på, avtaler med bl.a. eksterne aktører.

Bakgrunnen for faget

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge og foregår innenfor samfunnsområder som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv og politikk. Gjennom frivillig arbeid kan alle som ønsker det, delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Lokalsamfunnet trenger også i framtiden engasjerte mennesker som er villige til å bidra med egne ressurser og kunnskaper for å løse oppgaver som gir verdiskaping. Valgfaget innsats for andre skal gi ungdom en mulighet til å være aktive deltakere i lokalsamfunnet. Faget skal gi elevene kunnskap om forutsetningene for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å skape noe som kan ha verdi for andre. Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår i faget. I arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Eget engasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping er.

Grorudhuset som læringsarena

Skolen har vært heldige og kommet til en avtale med det nye «Grorudhuset» som ligger i Martin Skatvedts vei 1 på Kalbakken. Denne avtalen gjelder for 10. trinn og for hele skoleåret. 8. trinn fikk også anledning til å være her fem ganger før jul med eget opplegg. Grorudhuset inneholder Granitten kafè & spiseri, frivilligsentral, treffsenter 60+, frisklivssentral, demensteam og seniorveiledere. Bygget skal i tillegg inneholde 91 Omsorg+ leiligheter som blir ferdigstilt i løpet av 2018. Grorudhuset på Kalbakken skal utvikles til å bli en åpen møteplass som treffer mangfoldet i befolkningen gjennom blant annet ulike kulturarrangementer og aktiviteter. Les mer om Grorudhuset her ...

Dyktige elever

Våre 10. klassinger har nå vært med til ulike aktivitetstilbud som er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom Grorudhuset og Groruddalen skole hver torsdag i hele høst. Det er to såkalte «språk-caféer», hvor den ene er et åpent tilbud for voksne i nærmiljøet, som ønsker mer erfaring i å snakke norsk. Den andre gruppen er for barn som ev. ikke har barnehageplass og som er med sine foreldre til språkcaféen. De lærer da språk gjennom lek og samtale, hvor det også er en språkpedagog tilstede. Flere av våre elever har også vært med på besøk hos noen av beboerne (som har ønsket et slikt besøk), hvor man har snakket om alt mulig. Lærerikt og til glede for både ungdommen og de eldre. Likeledes har det vært et tilbud om hjelp til å bruke data, iPads eller telefon. Også her har våre elever virkelig vært en positiv ressurs. Alle brukerne av tilbudene har vært overstrømmende positive og gitt våre elever masse skryt. Det er gledelig å se at også våre elever vokser på dette, og mye tyder på at dette samarbeidet kan strekke seg over flere år. Det håper vi på.

I tillegg til samarbeidet med Grorudhuset, er også elevene skiftevis her på skolen, hvor de bidrar godt til positiv sosial læring på Alternativt Team.